نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیکلیست وسایل آزمایشگاه ترمودینامیک

 
 

ردیف

نام دستگاه

تعداد

کاربرد

1

سیکل استرلینگ

1

بررسی روابط سیکل استرلینگ

2

برج خنک کن

1

بررسی نحوه عملکرد برج خنک کن                                                                         

3

پمپ حرارتی

1

تعیین ضریب عملکرد پمپ حرارتی                                                                                       

4

تهویه مطبوع

1

بررسی یک سیستم تهویه مطبوع

5

نیروگاه بخار

1

بررسی عملکرد نیروگاه بخار

6

سیکل تبرید جذبی

1

مشاهده قسمت های مختلف تشکیل دهنده یک سیکل تبرید جذبی

7

دیگ مارست

1

بررسی رابطه کلاپیرون

8

اندازه گیری دما

1

بررسی رفتار و خطای دماسنج های موجود