نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آز فیزیک 1

آز فیزیک 1محل استقرار

خلاصه کارکرد

نام دستگاه/وسایل/مواد

ردیف

 
 

آزمایشگاه فیزیک 1

حرکت  پرتابی

گوی پلاستیکی

1

 

آزمایشگاه فیزیک 1

حرکت پرتابی

گوی چوبی

2

 

آزمایشگاه فیزیک 1

برخورد

گوی شیشه ای (تیله)

3

 

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایش لختی دورانی

کفه های کوچک ترازو با قلاب

4

 

آزمایشگاه فیزیک 1

قوانین نیوتن

پکیج کامل ریل هوا

5

 

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایش آتوود

ریسمان کار

6

 

آزمایشگاه فیزیک 1

وسیله اندازه گیری

اسفرومتر 

7

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری زمان

Timer

8

 

آزمایشگاه فیزیک 1

شمارنده و اندازه گیری زمان

Timer &counter

9

 

آزمایشگاه فیزیک 1

تشخیص حرکت جسم در سقوط آزاد

سنسور نوری

10

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری جرم

ترازو

11

 

آزمایشگاه فیزیک 1

محاسبه لختی دورانی

 میز لختی دورانی

12

 

آزمایشگاه فیزیک 1

محاسبه نیرو

میز نیرو

13

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری نیرو

نیروسنج

14

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری دقیق طول اجسام

کولیس

15

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری ضخامت اجسام نازک

ریز سنج

16

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری طول

متر

17

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری طول

خط کش

18

 

آزمایشگاه فیزیک 1

قابل استفاده در آزمایش برخورد

تخته برخورد

19

 

آزمایشگاه فیزیک 1

محاسبه ضریب اصطکاک

میز  اصطکاک

20

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری حجم مایعات

استوانه ی مدرج

21

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری شتاب جاذبه

دستگاه سقوط آزاد

22

 

آزمایشگاه فیزیک 1

بررسی قوانین نیوتن

آتوود

23

 

آزمایشگاه فیزیک 1

اندازه گیری شتاب جاذبه

آونگ

24

 

آزمایشگاه فیزیک 1

مربوط به دستگاه سقوط آزاد

سیم مگنت

25

 

آزمایشگاه فیزیک 1

مربوط به دستگاه سقوط آزاد

مگنت

26