نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر
به یاری ایزد منان و تلاش خستگی ناپذیر اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه دستگاه های «فلوم تحقیقاتی» و همچنین «باران ساز» اخیرا در دانشگاه صنعتی سیرجان ساخته شده و مورد استفاده قرار می گرد. در اینجا می توانید دو ویدئوی کوتاه را از این دستگاه ها مشاهده نمایید. امیدواریم با یاری خداوند متعال و تلاش و پشتکار مسئولین محترم دانشگاه و همچنین اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز روز به روز شاهد پیشرفت های بیشتر دانشگاه صنعتی سیرجان و در سطح وسیع تر کشور عزیزمان ایران اسلامی باشیم.