نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فیزیک 3

فیزیک 3لیست تجهیزات آزمایشگاه فیزیک 3

 

ردیف

نام وسیله

تعداد

کاربرد

1

کالری­متر

12

آزمایش تعیین گرمای ویژه جامدات

2

دماسنج جیوه­ای

20

اندازه­گیری دما

3

اجاق برقی

7

حرارت دادن

4

ترازو

4

اندازه­گیری وزن اجسام

5

اجسام جامد

5

تعیین گرمای ویژه فلزات

6

کالری­متر با گرمکن

6

گرماسنجی

7

دماسنج دیجیتال

3

اندازه­گیری دما با دقت بیشتر

8

منبع تغذیه با تایمر و ولتمتر و آمپرمتر

3

اندازه­گیری عدد ژول

9

زمان­سنج دیجیتال

4

اندازه­گیری زمان طی شده

10

دستگاه اندازه­گیری ضریب انبساط طولی

5

اندازه­گیری ضریب انبساط طولی فلزات

11

دستگاه تولید بخار

4

تولید بخار در گرماسنجی

12

استروبوسکوپ

2

آزمایش تار مرتعش

13

کالری­متر با چگالنده و همزن

5

اندازه­گیری گرمای نهان تبخیر آب

14

دستگاه تار مرتعش

5

آزمایش تار مرتعش

15

دستگاه اندازه­گیری سرعت صوت

3

اندازه­گیری سرعت صوت

16

دیاپازون

3

تولید فرکانس

17

دیسک هارتل

6

بررسی قوانین بازتابش و شکست

18

چراغ رویتر با منبع تغذیه

6

بررسی قوانین بازتابش و شکست

19

عدسی­های محدب و مقعر

6

آینه­ها و عدسی­ها

20

آینه­های مقعر و محدب

6

آینه­ها و عدسی­ها

21

دستگاه بویل-ماریوت

2

قانون بویل-ماریوت

22

دستگاه ضریب گرمایی ویژه مایعات

1

اندازه­گیری گرمای ویژه مایعات به روش سردسازی نیوتن

23

جک آزمایشگاهی

4

اندازه­گیری گرمای ویژه مایعات به روش سردسازی نیوتن