نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فیزیک 4 و مدرن

فیزیک 4 و مدرنشرح مختصر آزمایشگاه:

آزمایشگاه فیزیک پایه 4 جز دروس پایه رشته کارشناسی فیزیک می‌باشد. این آزمایشگاه مجموعه‌ای از آزمایش‌هایی است که برای مطالعه خواص الکترون‌ها، فوتون‌ها، آشنایی با مباحثی همچون اثر فوتوالکتریک، اثر زیمن، میلیکان،تابش جسم سیاه و ... طراحی شده‌اند. دانشجویان با انجام این آزمایش‌ها، این مفاهیم را از نزدیک و به‌صورت عملی موردبررسی قرار می‌دهند. همچنین، توصیه می‌شود که دانشجویان خودشان آزمایش‌هایی را طراحی و اجرا کنند. این کار آن‌ها را برای کار در آزمایشگاه‌های پیشرفته فیزیک مدرن آماده خواهد کرد. لازم است که دانشجویان درس فیزیک پایه 4 را گذرانده باشند. این آزمایشگاه شامل 2 واحد 4 ساعتی است.

 

لیست آزمایشگاه فیزیک پایه 4

ردیف

نام

کاربرد

تعداد

1

قطره روغن میلیکان

اندازه‌گیری بار الکتریکی یک ذره باردار، نشان دادن طبیعت کوانتومی بار الکتریکی

یک سری

2

تابش جسم سیاه

تحقیق قانون استفان-بولتزمن و قوانین لامبرت در مورد تابش جسم سیاه

یک سری

3

آزمایش تامسون

تعیین نسبت بار به جرم الکترون

یک سری

4

آزمایش طیف‌سنجی (سری بالمر هیدروژن)

بررسی طیف هیدروژن و اندازه‌گیری طول‌موج‌های آن و تعیین ثابت ریدبرگ

یک سری

5

آزمایش اثر فوتوالکتریک

انجام آزمایش فوتوالکتریسیته، مشاهده کوانتومی بودن انرژی فوتون و تعیین ثابت پلانک

یک سری

6

بررسی تشدید الکترون

بررسی وجود اسپین الکترون، مشاهده شکافتگی انرژی ناشی از اسپین الکترون در میدان مغناطیسی،  بررسی تشدید اسپین الکترون در میدان مغناطیسی

یک سری

7

آزمایش فرانک-هرتز

انجام آزمایش فرانک هرتز، تحقیق گسستگی انرژی الکترون‌ها در مدار اتم و اندازه‌گیری این مقدار ناپیوسته برای اتم جیوه

یک سری

8

اثر هال

تعیین نوع حامل‌های بار الکتریکی در رساناها، محاسبه چگالی حامل‌های بار در رساناهای مورد آزمایش

یک سری

9

پدیده زیمن

مشاهده پدیده زیمن و اندازه‌گیری مگنتون بوهر

یک سری

10

جذب و گسیل نور

مشاهده طیف گسیلی و جذبی لامپهای طیفی و محاسبه طول‌موج‌های آنها

یک سری