نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدار منطقی

مدار منطقیاصول کاری بسیاری از سیستم های پیشرفته ی امروزی بر اساس مدارهای ساده ای شکل می گیرد که با گیت های منطقی طراحی می شوند. چه بسا با کمی خلاقیت بتوان تحول بزرگی در دانش کامپیوتر به وجود آورد. آشنایی و کار عملی وطراحی و تحلیل و بررسی این مدارها به دانشجویان در درک نحوه ی عملکرد سیستم های کامپیوتری کمک بسیار می کند..

این درس یکی از مهمترین دروس مهندسی کامپیوتر است. هدف از این درس آشنایی با اصول و تحلیل و طراحی مدار های منطقی دیجیتال ، طراحی سیستمی توسط مدارهای مجتمع قابل برنامه ریزی (PLD) و زبان توصیف سخت افزار است.

تجهیزات

بورد آموزشی الکترونیک ودیجیتال

منبع تغذیه

انواع آی سی های مورد نیاز

اسیلوسکوپ