نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنوماتیک

پنوماتیکلیست وسایل آزمایشگاه پنوماتیک

 

کاربرد

تعداد

نام دستگاه/وسایل/مواد

ردیف

*

6

میز کار ایستاده

1

اعمال قدرت خطی

4

جک های هیدرولیکی

2

اعمال قدرت دورانی

2

هیدروموتور

3

کنترل جهت جریان

10

شیرهای کنترلی هیدرولیکی

4

کنترل جهت جریان

30

شیرهای کنترلی پنوماتیکی

5

اعمال قدرت خطی

2

جک های پنوماتیکی یک طرفه

6

اعمال قدرت خطی

6

جک های پنوماتیکی دو طرفه

7

کنترل برنامه پذیر مدار

4

دستگاه مینی plc (لوگو)

8

قطع و وصل جریان برق

2

برد کلید برقی

9

تنظیم ولتاژ

2

آداپتور

10

انتقال هوا

60 متر

شیلنگ پنوماتیک

11

انتقال روغن

8

شیلنگ هیدرولیک

12

ذخیره و فیلتراسیون روغن

2

مخزن هیدرولیک 

13

افزایش فشار روغن

2

پمپ هیدرولیک

14

افزایش فشار هوا

2

کمپرسور باد یخچالی

15

افزایش فشار هوا

1

کمپرسور باد 50 لیتری

16

انتقال جریان برق و سیگنال

20

سیم های برق فیش دار

17

نمایش تصویر

1

ویدیو پروژکتور

18

*

1

پرده نمایش

19

*

1

رایانه و تجهیزات مرتبط

20