درباره آزمایشگاه درباره آزمایشگاه

 

آزمایشگاه قیر و آسفالت دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1396 به منظور انجام آزمایش‌های قیر‌، طرح اختلاط مخلوط‌های آسفالتی و همچنین انجام آزمایش‌های عملکردی مخلوط‌های آسفالتی و همچنین پژوهش‌های وابسته به حوزه قیر و مخلوط‌های آسفالتی راه‌اندازی شد. این آزمایشگاه در حال حاضر آماده ارائه خدمات به ارگانهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، پیمانکاران فعال در حوزه راهسازی، کارخانجات آسفالت و همچنین دانشگاهیان می‌باشد.